top of page

ห้องพัก

野上本館様 客室イメージ3.jpeg

Japanese Room A Type

22㎡~ Toilet/Bathroom( or Shower Room)

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นขนาด 22 ตารางเมตรขึ้นไป มีโต๊ะและเก้าอี้อยู่ข้างหน้าต่าง

CIMG2006.JPG

Family Room A Type

40㎡~ Toilet / Shower Room

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นขนาด 40 ตารางเมตรขึ้นไป สามารถพักได้ถึง 7 ท่าน ตั้งอยู่ชั้นหนึ่งของเรียวคัง

CIMG1964.JPG

Japanese Room B Type

22㎡~ Toilet

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นขนาด 22 ตารางเมตรขึ้นไป มีห้องน้ำและอ่างล้างหน้า ไม่มีห้องอาบน้ำ

CIMG2030.JPG

Family Room B Type

50㎡ Toilet 

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นขนาด 50 ตารางเมตร สามารถพักได้ถึง 10 คน ไม่มีห้องอาบน้ำ

CIMG1863.JPG

Japanese Room C Type

15㎡~ Toilet

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นขนาด 15 ตารางเมตรขึ้นไป มีห้องน้ำและอ่างล้างหน้า ไม่มีห้องอาบน้ำ

CIMG1922.JPG

​TOJI Single Room

8㎡ No Toilet / Bathroom / Washbasin 

Cabin-type Japanese-style room prepared for a casual stay by one person. Toilet, bathroom and washroom are shared.

bottom of page